חתימה על חזון ישראל 2048

אני רוצה לקחת חלק...

7 הדרישות מהממשלה שתקום

העברת החוק לעתיד ישראל והקמת רשות המרכזים החדשים במשרד ראש הממשלה

תקצוב 130 מיליארד ₪ תוספתיים לפיתוח המרכזים החדשים עד שנת 2030

הוספת 4 מיליון תושבים למרכזים החדשים

חיזוק ערי הנגב והגליל והקמת 2 ערי עתיד

פיתוח תעסוקה וצמיחה כלכלית – הוספת 2.5 מיליון משרות חדשות בנגב ובגליל

תכנון וביצוע תשתיות בדגש על מתקני וקווי תחבורה ציבורית, אנרגיה, תקשורת, מים וביוב

פיתוח 30 עוגני ומנועי צמיחה ומצוינות בתחומי החינוך, הבריאות והתרבות

דילוג לתוכן