קול קורא

לתמיכה כלכלית של
עד- 4 מיליון ש"ח

לחברות שיבחרו להרחיב או להעביר את פעילותן לנגב ולגליל 

משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי רואה חשיבות רבה בצמצום הפערים בין הרשויות בנגב ובגליל

לבין הרשויות החזקות במרכז הארץ ופועל לעידוד חברות ועסקים להשקיע בנגב ובגליל, ולייצר תעסוקה איכותית. 

אנו קוראים לכם להגיש מועמדות לקבלת תמיכה כלכלית של בין 2 ל-4 מיליון שקלים למטרת הרחבת

או העברת פעילות החברה לנגב או לגליל. 

המועד האחרון להגשה הוא 21.9.2023

התמיכה תינתן למטרות הבאות

חברות, שותפויות
ועוסקים מורשים
להם מחזור כספי
בגובה 20 מיליון ש"ח בשנה

התחייבות ליצור 30 משרות לעובדים חדשים במהלך השנה הקרובה

שכרם החודשי של כל העובדים יהיה לכל הפחות בגובה של 9,000 ₪ ברוטו

התעסוקה תתבצע באחת הרשויות המקומיות בנגב, בגליל או בישוב מאויים

מיזם התעסוקה לגביו מוגשת הבקשה נמצא לכל היותר בשלבי תכנון ולא בשלבי הביצוע

מיזם התעסוקה לגביו מוגשת הבקשה נמצא לכל היותר בשלבי תכנון ולא בשלבי הביצוע

מיזם התעסוקה לגביו מוגשת הבקשה נמצא לכל היותר בשלבי תכנון ולא בשלבי הביצוע

* התמיכה תינתן למבקשי תמיכה שיעמדו בכל הדרישות המפורטות בקול הקורא ובכפוף לקיום תקציב בפועל

לפרטים ומידע נוסף

דילוג לתוכן