חזון ישראל 2048

חזון ישראל 2048 – עתיד משותף
לפתרון האתגרים הלאומיים של מדינת ישראל. 
לכל אדם, בכל מקום.
ישראל תהיה המדינה שהכי טוב לחיות בה. נגבש חוזה ישראלי מחודש על בסיס מגילת העצמאות, על ידי הפיכת הנגב והגליל למנועי צמיחה לאומיים ועצמאיים, ולאבן שואבת לאוכלוסיות המחפשות איכות חיים והזדמנויות להגשמה עצמית וערכית בישראל.

החזון: ישראל 2048 – עתיד משותף:
המרכזים החדשים של ישראל

בשביל להגיע לכל אדם ולפתור את כלל האתגרים הלאומיים, אנחנו צריכים למצוא את המרכזים החדשים שלנו. מרכזים ערכיים,  פנימיים, שנותנים מענה לחוסן ולשגשוג שלנו, לחוזה הישראלי החדש. אנו מאמינים שישראל צריכה להיפתח, ליצור תנאי חיים איכותיים ללא פקקים ומחירים מופקעים באזור תל-אביב וירושלים ולצד זה לגשר על פערים של עשרות שנים בנגב ובגליל, בפריפריה. בחזון שפותח על ידי אלפי שותפים, מדינת ישראל היא מדינה של שלושה מרכזים. הנגב והגליל יהפכו למנועי צמיחה לאומיים, ולאבן שואבת לאוכלוסיות המחפשות איכות חיים והזדמנויות להגשמה עצמית וערכית בישראל, לא פחות ממרכז הארץ.

יצירת מסה קריטית של אוכלוסייה, המונה 4.5 מיליון תושבים בצפון הארץ (מחוז הצפון ונפת חיפה) ו-3.5 מיליון תושבים בנגב (נפת באר שבע), שתאפשר צמיחה מכלילה בת קיימא בכל המדינה, תבטיח "השוואת לחצים" בדמות פיזור הביקושים, האוכלוסייה, המשאבים ומנועי הצמיחה באופן מאוזן, ותביא למיצוי הפוטנציאל הטמון בנגב ובגליל, 75% משטח המדינה, באופן שיצעיד קדימה את מדינת ישראל כולה.

על מנת להפוך את החזון למעשה, יש ליצור מפת דרכים ותוכנית כוללת לפיתוחם של שלושה מרכזי חיים משגשגים בישראל, לאור עקרונות ויעדי צמיחה ברורים. מפת הדרכים תכלול מודל אזורי מתקדם, שיאפשר צמיחה מאוזנת בכלל חבלי הארץ, שיביא לתכנון מושכל, ושיקדם משילות, אחריותיות, שותפות וצמיחה כלכלית בת קיימא, על בסיס נכסים אזוריים, עם חיבורים למגמות לאומיות ובינלאומיות.

מפת הדרכים תתגבש לפעילות לאומית מתואמת בשמונה תחומי חיים מרכזיים – דיור בעיר ובכפר; תעסוקה וצמיחה כלכלית; תחבורה; בריאות; חינוך; תיירות, תרבות ופנאי; סביבה, שטחים פתוחים וחקלאות; וביטחון אישי – ובשני צירים עיקריים – ביזור תהליכים ואזוריות, לצד חיזוק הערים והעירוניות בערי הצפון והדרום, כל אלו מלויים בכלים שיבטיחו הכללה – כך שריכוז המאמצים, יביא לשיפור המיוחל במגוון פרמטרים כגון איכות חיים, תוצר, פריון ויעילות בהוצאות הממשלה.

מטרת מיזם "ישראל 2048 – עתיד משותף" היא יצירת תוכנית, תקציב, מנגנונים ורגולציה ממשלתית אחודה, מוסכמת ויישומית, המחברת שותפים אסטרטגיים מכל המגזרים ובעלי העניין, למאמץ משותף, שיקדם את הפעולות הנדרשות לפיתוח ולצמיחה בנגב ובגליל, ובפרט, לפריחה דמוגרפית וכלכלית איכותית. מדובר, בראיה הוליסטית, שנוגעת בכל שמונת תחומי החיים לעיל. תוכנית זו נועדה להבטיח את פיתוחם של המרכזים החדשים בנגב ובגליל, תוך משיכת רבבות תושבים נוספים לאזורים הללו, אשר עם המרכז הקיים, יהפכו את מדינת ישראל כולה, על שלושת מרכזיה המשגשגים, למקום שהכי טוב לחיות בו לכל אחת ואחד בכל מקום.

החזון, מבוסס על ניתוח מעמיק שערכה יחידת המחקר במעבדת גוטסמן לעתיד ישראל בתנועת אור ומאות אנשי מקצוע בהתנדבות, אשר מצאו את הפתרון למגמות התפתחות האוכלוסין בישראל, המגמות הפנים-מגזריות, השפעת תוחלת החיים על שיעור המבוגרים, הצעירים, המשפחות הקטנות לסוגיהן והתפלגות ההתיישבות בין העיר לבין הכפר, הפערים בין אוכלוסיות ואזורים במדינה ובעיקר בנקודה בה זה פוגש אותנו האזרחים, בכל מקום שנהיה בו. כולן סוגיות להן אנו נדרשים לתת מענה בבואנו להתכונן להכפלת האוכלוסייה, לקראת יום הולדת המאה של מדינת ישראל ולוודא שאנו מגיעים לשם הכי מאוחדים, בטוחים, משגשגים ומאושרים.

חתימה על חזון ישראל 2048

דילוג לתוכן