הריני מתכבד/ת לחתום
על חזון ישראל 2048

בחזון 2048 ישראל תהיה למדינה שהכי טוב לחיות בה על ידי הפיכת הנגב והגליל למנועי צמיחה לאומיים ועצמאיים, ולאבן שואבת לאוכלוסיות המחפשות איכות חיים והזדמנויות להגשמה עצמית וערכית בישראל.

החזון: שלושה מרכזים משגשגים בישראל – במרכז, בגליל ובנגב

הנגב והגליל יהפכו למנועי צמיחה לאומיים, ולאבן שואבת לאוכלוסיות המחפשות איכות חיים והזדמנויות להגשמה עצמית וערכית בישראל, לא פחות ממרכז הארץ. יצירת מסה קריטית של אוכלוסייה, המונה 4.5 מיליון תושבים בצפון הארץ (מחוז הצפון ונפת חיפה) ו-3.5 מיליון תושבים בנגב (נפת באר שבע), תאפשר צמיחה מכלילה בת קיימא בכל המדינה, תבטיח "השוואת לחצים" בדמות פיזור הביקושים, האוכלוסייה, המשאבים ומנועי הצמיחה באופן מאוזן, ותביא למיצוי הפוטנציאל הטמון בנגב ובגליל באופן שיצעיד קדימה את מדינת ישראל כולה.

על מנת להפוך את החזון למעשה, יש ליצור מפת דרכים ותוכנית כוללת לפיתוחם של שלושה מרכזי חיים משגשגים בישראל, לאור עקרונות ויעדי צמיחה ברורים. מפת הדרכים תכלול מודל אזורי מתקדם, שיאפשר צמיחה מאוזנת בכלל חבלי הארץ, שיביא לתכנון מושכל, ושיקדם משילות, אחריותיות, שותפות וצמיחה כלכלית בת קיימא, על בסיס נכסים אזוריים, עם חיבורים למגמות לאומיות ובינלאומיות. מפת הדרכים תתגבש לפעילות לאומית מתואמת בשמונה תחומי חיים מרכזיים – דיור בעיר ובכפר; תעסוקה וצמיחה כלכלית; תחבורה; בריאות; חינוך; תיירות, תרבות ופנאי; סביבה, שטחים פתוחים וחקלאות; וביטחון אישי – ובשני צירים עיקריים – ביזור תהליכים ואזוריות, לצד חיזוק הערים והעירוניות בערי הצפון והדרום, כל אלו מלויים בכלים שיבטיחו הכללה – כך שריכוז המאמצים, יביא לשיפור המיוחל במגוון פרמטרים כגון איכות חיים, תוצר, פריון ויעילות בהוצאות הממשלה.

מטרת מיזם "ישראל 2048 – עתיד משותף" היא יצירת תוכנית ממשלתית אחודה, מוסכמת ויישומית, המחברת שותפים אסטרטגיים מכל המגזרים ובעלי העניין, למאמץ משותף, שיקדם את הפעולות הנדרשות לפיתוח ולצמיחה בנגב ובגליל, ובפרט, לפריחה דמוגרפית וכלכלית איכותית. מדובר, בראיה הוליסטית, שנוגעת בכל שמונת תחומי החיים לעיל. תוכנית זו נועדה להבטיח את פיתוחם של המרכזים החדשים בנגב ובגליל, תוך משיכת רבבות תושבים נוספים לאזורים הללו, אשר עם המרכז הקיים, יהפכו את מדינת ישראל כולה, על שלושת מרכזיה המשגשגים, למקום שהכי טוב לחיות בו לכל אחת ואחד בכל מקום.

החזון, מבוסס על ניתוח מעמיק שערכה יחידת המחקר במעבדה לעתיד ישראל בתנועת אור, של מגמות התפתחות האוכלוסין בישראל, מעבר לנתון הכמעט וודאי, לפיו תוכפל אוכלוסיית המדינה בתוך שניים-שלושה עשורים, שעלה על שולחן השרטוט הלאומי כבר בשנת 2017 בתכנית האסטרטגית לדיור 2040. המגמות הפנים-מגזריות, השפעת תוחלת החיים על שיעור המבוגרים, הצעירים, המשפחות הקטנות לסוגיהן והתפלגות ההתיישבות בין העיר לבין הכפר, כולן סוגיות להן אנו נדרשים לתת מענה בבואנו לתכנן לעבר הכפלת האוכלוסייה.

החזון

ישראל, המדינה שהכי טוב לחיות בה בעולם
מאוחדת, יציבה, בטוחה וצומחת, עבור כל אדם בכל מקום ובכל תחומי החיים.

המשימה

יחד. ממשיכים להקים מדינה.
הפיכת הנגב והגליל
למרכזים החדשים של ישראל

ישראל 2048

מדינה של שלושה מרכזי חיים משגשגים

7 הדרישות מהממשלה שתקום

העברת החוק לעתיד ישראל והקמת רשות המרכזים החדשים במשרד ראש הממשלה

תקצוב 130 מיליארד ₪ תוספתיים לפיתוח המרכזים החדשים עד שנת 2030

הוספת 4 מיליון תושבים למרכזים החדשים

חיזוק ערי הנגב והגליל והקמת 2 ערי עתיד

פיתוח תעסוקה וצמיחה כלכלית – הוספת 2.5 מיליון משרות חדשות בנגב ובגליל

תכנון וביצוע תשתיות בדגש על מתקני וקווי תחבורה ציבורית, אנרגיה, תקשורת, מים וביוב

פיתוח 30 עוגני ומנועי צמיחה ומצוינות בתחומי החינוך, הבריאות והתרבות

דילוג לתוכן