מרום הגליל

המועצה האזורית מרום הגליל שוכנת בגליל העליון ושייכת למחוז צפון. המועצה הוקמה בשנת 1950 ושמה לקוח מהעובדה כי יישוביה שוכנים על רכס הרי מירון ונמצאים בגובה רב יחסית – לכן השימוש במילה "מרום".
המועצה כוללת 24 יישובים המשתרעים על פני שטח של כ- 200,000 דונם. גבולותיה של המועצה הם גבול לבנון בצפון, המועצה האזורית מעלה יוסף במערב, המועצות האזוריות גליל תחתון ומשגב בדרום והמועצות האזוריות עמק הירדן והגליל העליון במזרח.
התושבים המתגוררים בתחומי המועצה מגוונים מאוד וביניהם ניתן למצוא דתיים וחילונים, יהודים מארצות מוצא שונות, צ'רקסים, דרוזים וערבים, חברי מושב וחברי קיבוץ.

 

דבר ראש המועצה

דיור

המועצה האזורית מרום הגליל רואה חשיבות רבה בפיתוח היישובים והקהילות, ובשנים האחרונות משקיעה מאמצים ומשאבים רבים במטרה לקדם את הרחבות היישובים אשר בתחומה. המועצה מלווה את היישובים באופן צמוד ומספקת ייעוץ והכוונה היכן שצריך על מנת לסייע בתהליכי ההרחבה.

תעסוקה

מרבית יישובי המועצה הוקמו על בסיס החקלאות כמקור תעסוקה ופרנסה עיקרי, עם השנים בדומה לתהליכים שעברו על המגזר המושבי בארץ, הצטמצמה היכולת להתפרנס מחקלאות המסורתית לול ומטעי נשירים, דבר שגורם לכניסה של גידולים נוספים כמו כרמי ענבים לתעשיית היין, ולחיפוש חלופות למקורות תעסוקה ופרנסה נוספים כמו אירוח כפרי, ופיתוח אזור תעשייה "רמת דלתון" הזוכה לתנופה רבה.
*תפן, קורן, דלתון, תל חי, בר לב, כרמיאל

חינוך

מערכת החינוך במרום הגליל מספקת שירותים לאוכלוסייה מגוונת במושבים, קיבוצים ובכפרים. מעל 3,500 תלמידים לומדים במוסדות החינוך הממלכתי והממלכתי דתי - מקומיים ואזוריים. כמו כן, פועלים באזור אולפנא לבנות וישיבה תיכונית של תנועת בני עקיבא, בנוסף למתן חינוך והשכלה מספקת מערכת החינוך שירותים בתחומים נוספים, שירות פסיכולוגי עם צוות מיומן, מרכז "ניצן" - מסגרת הנותנת מענה לילדים בעלי ליקוי זעיר בלמידה, בי"ס ברנקו וייס" הנותן מענה לילדים שנפלטו ממערכת החינוך מסיבות שונות, כמו כן באזור סיפריה אזורית עם עשרות אלפי ספרים המשרתת במסגרתה את בתי הספר ואוכלוסיית האזור.

ישובי המועצה

גלריה

מחלקות המועצה

תרבות

טלפון: 04-6919888
דואר אלקטרוני: zpzp696@mrg.org.il

חזות יישובים ותברואה

טלפון: 04-6919820
דואר אלקטרוני: eilanilam@walla.com

חקלאות

טלפון: 04-6919807
דואר אלקטרוני: shbt@mrg.org.il

רישוי עסקים

טלפון: 04-6919819
דואר אלקטרוני: dalya@mrg.org.il