נמצאו 45 ישובים

הר עמשא

כללי

קיבוץ חילוני מתחדש, בעל אוכלוסיה דינמית של מעל 50 משפחות. חילוני מתחדש, בעל אוכלוסיה דינמית של מעל.חילוני מתחדש, בעל אוכלוסיה דינמית של.

מיקום

מועצה מקומית אילות, ליד יער להב.

לתצוגת מפה

אפשרויות מגורים

הרחבה.

קליטה לחברות בעצמאות כלכלית.

אפשרויות נוספות.

הרשמו לסיור

* שם מלא
* דוא”ל
* טלפון

באר מילכה

כללי

קיבוץ חילוני מתחדש, בעל אוכלוסיה דינמית של מעל 50 משפחות. חילוני מתחדש, בעל אוכלוסיה דינמית של מעל.חילוני מתחדש, בעל אוכלוסיה דינמית של.

מיקום

מועצה מקומית אילות, ליד יער להב.

לתצוגת מפה

אפשרויות מגורים

הרחבה.

קליטה לחברות בעצמאות כלכלית.

אפשרויות נוספות.

הרשמו לסיור

* שם מלא
* דוא”ל
* טלפון

כרם שלום

כללי

קיבוץ חילוני מתחדש, בעל אוכלוסיה דינמית של מעל 50 משפחות. חילוני מתחדש, בעל אוכלוסיה דינמית של מעל.חילוני מתחדש, בעל אוכלוסיה דינמית של.

מיקום

מועצה מקומית אילות, ליד יער להב.

לתצוגת מפה

אפשרויות מגורים

הרחבה.

קליטה לחברות בעצמאות כלכלית.

אפשרויות נוספות.

הרשמו לסיור

* שם מלא
* דוא”ל
* טלפון

ברור חיל

כללי

קיבוץ חילוני מתחדש, בעל אוכלוסיה דינמית של מעל 50 משפחות. חילוני מתחדש, בעל אוכלוסיה דינמית של מעל.חילוני מתחדש, בעל אוכלוסיה דינמית של.

מיקום

מועצה מקומית אילות, ליד יער להב.

לתצוגת מפה

אפשרויות מגורים

הרחבה.

קליטה לחברות בעצמאות כלכלית.

אפשרויות נוספות.

הרשמו לסיור

* שם מלא
* דוא”ל
* טלפון

יטבתה

כללי

קיבוץ חילוני מתחדש, בעל אוכלוסיה דינמית של מעל 50 משפחות. חילוני מתחדש, בעל אוכלוסיה דינמית של מעל.חילוני מתחדש, בעל אוכלוסיה דינמית של.

מיקום

מועצה מקומית אילות, ליד יער להב.

לתצוגת מפה

אפשרויות מגורים

הרחבה.

קליטה לחברות בעצמאות כלכלית.

אפשרויות נוספות.

הרשמו לסיור

* שם מלא
* דוא”ל
* טלפון

הר עמשא

קיבוץ חילוני מתחדש, בעל אוכלוסיה דינמית של מעל 50 משפחות.

מיקוםמועצה מקומית אילות, ליד יער להב.

אפשרויות מגוריםהרחבה.

קליטה לחברות בעצמאות כלכלית.

אפשרויות נוספות.

הרשמו לסיור

* שם מלא
* דוא”ל
* טלפון

הר עמשא

קיבוץ חילוני מתחדש, בעל אוכלוסיה דינמית של מעל 50 משפחות.

מיקוםמועצה מקומית אילות, ליד יער להב.

אפשרויות מגוריםהרחבה.

קליטה לחברות בעצמאות כלכלית.

אפשרויות נוספות.

הרשמו לסיור

* שם מלא
* דוא”ל
* טלפון

הר עמשא

קיבוץ חילוני מתחדש, בעל אוכלוסיה דינמית של מעל 50 משפחות.

מיקוםמועצה מקומית אילות, ליד יער להב.

אפשרויות מגוריםהרחבה.

קליטה לחברות בעצמאות כלכלית.

אפשרויות נוספות.

הרשמו לסיור

* שם מלא
* דוא”ל
* טלפון

הר עמשא

קיבוץ חילוני מתחדש, בעל אוכלוסיה דינמית של מעל 50 משפחות.

מיקוםמועצה מקומית אילות, ליד יער להב.

אפשרויות מגוריםהרחבה.

קליטה לחברות בעצמאות כלכלית.

אפשרויות נוספות.

הרשמו לסיור

* שם מלא
* דוא”ל
* טלפון

הר עמשא

קיבוץ חילוני מתחדש, בעל אוכלוסיה דינמית של מעל 50 משפחות.

מיקוםמועצה מקומית אילות, ליד יער להב.

אפשרויות מגוריםהרחבה.

קליטה לחברות בעצמאות כלכלית.

אפשרויות נוספות.

הרשמו לסיור

* שם מלא
* דוא”ל
* טלפון

הר עמשא

קיבוץ חילוני מתחדש, בעל אוכלוסיה דינמית של מעל 50 משפחות.

מיקוםמועצה מקומית אילות, ליד יער להב.

אפשרויות מגוריםהרחבה.

קליטה לחברות בעצמאות כלכלית.

אפשרויות נוספות.

הרשמו לסיור

* שם מלא
* דוא”ל
* טלפון

הר עמשא

קיבוץ חילוני מתחדש, בעל אוכלוסיה דינמית של מעל 50 משפחות.

מיקוםמועצה מקומית אילות, ליד יער להב.

אפשרויות מגוריםהרחבה.

קליטה לחברות בעצמאות כלכלית.

אפשרויות נוספות.

הרשמו לסיור

* שם מלא
* דוא”ל
* טלפון

הר עמשא

קיבוץ חילוני מתחדש, בעל אוכלוסיה דינמית של מעל 50 משפחות.

מיקוםמועצה מקומית אילות, ליד יער להב.

אפשרויות מגוריםהרחבה.

קליטה לחברות בעצמאות כלכלית.

אפשרויות נוספות.

הרשמו לסיור

* שם מלא
* דוא”ל
* טלפון

הר עמשא

קיבוץ חילוני מתחדש, בעל אוכלוסיה דינמית של מעל 50 משפחות.

מיקוםמועצה מקומית אילות, ליד יער להב.

אפשרויות מגוריםהרחבה.

קליטה לחברות בעצמאות כלכלית.

אפשרויות נוספות.

הרשמו לסיור

* שם מלא
* דוא”ל
* טלפון