נמצאו 45 מוסדות חינוך

ג’ובראן

מיקום: תל שבע

כיתות: א’ - ו’

מגזר: בדואי,

פיקוח: ממלכתי

ייחודיות:

טל’: 08-6469963

דוא”ל: zahanaabu2@hinuchm.k12.il

כתובת: תל שבע ת.ד. 6

‘אבו בכר ב

מיקום: תל שבע

כיתות: א’ - ו’

מגזר: בדואי,

פיקוח: ממלכתי

ייחודיות:

טל’: 052-2392923

דוא”ל: khuludabu5@hinuchm.k12.il

כתובת: תל שבע ת.ד. 11

אלרסאלה

מיקום: תל שבע

כיתות: א’ - ו’

מגזר: בדואי,

פיקוח: ממלכתי

ייחודיות:

טל’: 08-6373822

דוא”ל: koserabu@hinuchm.k12.il

כתובת: תל שבע ת.ד. 22

‘אבו בכר א

מיקום: תל שבע

כיתות: א’ - ו’

מגזר: בדואי,

פיקוח: ממלכתי

ייחודיות:

טל’: 08-6469008

דוא”ל: zoharaabu@hinuchm.k12.il

כתובת: תל שבע ת.ד. 5

עובדת

מיקום: 'ביר הדאג

כיתות: א’ - ט’

מגזר: בדואי,

פיקוח: ממלכתי

ייחודיות:

טל’: 052-2785464

דוא”ל: akidnas@hinuchm.k12.il

כתובת: שגב-שלום ת.ד. 595

אלאנדלוס

מיקום: תל שבע

כיתות: א’ - ו’

מגזר: בדואי,

פיקוח: ממלכתי

ייחודיות:

טל’: 08-6900246

דוא”ל: atafabo@hinuchm.k12.il

כתובת: שכ 7 ת.ד. 29

אלמנארה

מיקום: לקיה

כיתות: א’ - ו’

מגזר: בדואי,

פיקוח: ממלכתי

ייחודיות: מיוחד, דמוקרטי, אומנויות,

טל’: 08-6513736

דוא”ל: ismailala3@hinuchm.k12.il

כתובת: לקיה ת.ד. 140

חטי”ב לקייה

מיקום: לקיה

כיתות: ז’ - ט’

מגזר: בדואי,

פיקוח: ממלכתי

ייחודיות: מיוחד, דמוקרטי, מדע וטכנולוגיה, מחוננים ומצטיינים,

טל’: 08-6517483

דוא”ל: salahasa1@hinuchm.k12.il

כתובת: ת.ד. 9