נמצאו 45 מוסדות חינוך

תת ובי שכון ג טבריה, טבריה

מיקום: טבריה

כיתות: א’ - ח’

מגזר: יהודי,

פיקוח: חרדי

ייחודיות:

טל’: 04-6796872

דוא”ל: miriper3@hinuchm.k12.il

כתובת: טבריה ת.ד. 2323

תפארת בית יעקב, טבריה

מיקום: טבריה

כיתות: א’ - ח’

מגזר: יהודי,

פיקוח: חרדי

ייחודיות:

טל’: 04-6722207

דוא”ל: hamdiader@hinuchm.k12.il

כתובת: טבריה ת.ד. 1904

נצח ישראל, טבריה

מיקום: טבריה

כיתות: א’ - ו’

מגזר: יהודי,

פיקוח: ממלכתי

ייחודיות:

טל’: 04-6795170

דוא”ל: hannaavr@hinuchm.k12.il

כתובת: טבריה ת.ד. 3222

תחכמוני מד-טבריה, טבריה

מיקום: טבריה

כיתות: א’ - ו’

מגזר: יהודי,

פיקוח: ממלכתי דתי

ייחודיות:

טל’: 04-6792654

דוא”ל: yaelben49@hinuchm.k12.il

כתובת: טבריה

רעות-טבריה, טבריה

מיקום: טבריה

כיתות: א’ - ו’

מגזר: יהודי,

פיקוח: ממלכתי

ייחודיות:

טל’: 04-6794082

דוא”ל: ayalaisr2@hinuchm.k12.il

כתובת: טבריה ת.ד. 504

ארליך – טבריה, טבריה

מיקום: טבריה

כיתות: א’ - ו’

מגזר: יהודי,

פיקוח: ממלכתי

ייחודיות:

טל’: 04-6720284

דוא”ל: galithin1@hinuchm.k12.il

כתובת: טבריה ת.ד. 511

כינר, טבריה

מיקום: טבריה

כיתות: א’ - ו’

מגזר: יהודי,

פיקוח: ממלכתי

ייחודיות:

טל’: 04-6722745

דוא”ל: efratazr1@hinuchm.k12.il

כתובת: הוז דב 14

איילים -טבריה, טבריה

מיקום: טבריה

כיתות: א’ - ו’

מגזר: יהודי,

פיקוח: ממלכתי

ייחודיות:

טל’: 04-6732944

דוא”ל: pninaben17@hinuchm.k12.il

כתובת: שד אלנטאון 200

זכרון מאיר, טבריה

מיקום: טבריה

כיתות: א’ - ח’

מגזר: יהודי,

פיקוח: חרדי

ייחודיות:

טל’: 04-6720563

דוא”ל: yossefokn@hinuchm.k12.il

כתובת: ורנר 19