מכרזי מקרקעין בישראל

 

הגוף האחראי במדינת ישראל על מכרזי מקרקעין הינו רמ”י- רשות מקרקעי ישראל והוא למעשה הגוף המשווק קרקעות לציבור הרחב או/ו למשרד הבינוי.

ישנם מקרים שהקרקעות (במידה והן בבעלות הרשות) ישווקו על ידי הרשות בעצמה וכמובן הדבר שונה מאד בישובים כפריים בנגב ובגליל, שם מתקיים תהליך אחר של וועדות קבלה והגרלה.

בישראל נהוגות שתי שיטות שיווק קרקע:

מכרז “כל המרבה במחיר”- לכל מגרש נקבע מחיר מינימום, כאשר לא מתקבלות הצעות נמוכות ממחיר זה.

הרשמה והגרלה – מחיר הקרקע קבוע  ובין כל המציעים מתקיימת הגרלה במידת הצורך .

ישנם מקרים ובהם מתקיימת הגרלה נוספת בין הזוכים על סדר הבחירה של המגרשים.

בשיטת ההרשמה וההגרלה, ההליך מבוצע בחלק מהמקרים בנוכחות הנרשמים וההגרלה למעשה קובעת את סדר הבוחרים במגרשים ולעיתים גם בחירת המגרשים נעשית בפועל.

דרך נוספת בשיטת ההגרלה וההרשמה היא ביצוע על ידי וועדה ציבורית ללא נוכחות הנרשמים, הוועדה מפקחת על ההגרלה כאשר היא מורכבת משופט בדימוס, עו”ד ורו”ח.

מכרזי הרשות ותוצאות המכרזים מופיעים באופן קבוע באתר הרשות: רשות מקרקעי ישראל

במכרזי הרשות יכול להשתתף כל אדם ומלבד מקרים בהם מצוין אחרת לדוגמא כאשר המכרז פונה לאוכלוסיות ספציפיות כגון בני מקום, מחוסרי דיור ועוד.

את חוברות המכרזים ניתן לראות ולהוריד באתר האינטרנט של רמ”י או לעיין בהן במשרדי הרשות.

התשלום עבור השתתפות במכרז מתבצע בבנק הדואר או באתר האינטרנט של הרשות.

ערבות בנקאית יכולה להינתן גם כהמחאה בנקאית. אחרי הזכייה תפדה ההמחאה ותקוזז מסכום התשלום.

את המעטפה המלאה ניתן להגיש במשרדי המרחב של הרשות או לחילופין בכל מקום אחר בו יצוין בפרטי המכרז (במשרדי הרשות, החברה הכלכלית וכדומה).

תוצאות המכרזים מפורסמות על פי רוב עד כשבועיים מרגע המועד האחרון להגשת ההצעות.

התשובה הרשמית תגיע בדואר ביחד עם שובר לתשלום והנחיות לפעולה.

5/2/2015