הטבות לחקלאים

 

  • משרד החקלאות והחטיבה להתיישבות, מעניקים ליווי, הכוונה וסיוע במימון מיזמים חקלאיים החקלאים בנגב ובגליל זוכים למגוון הטבות ייחודיות בתחומים שונים:

 

 

♦ ליווי, הכוונה וסיוע במימון מיזמים חקלאיים על ידי משרד החקלאות והחטיבה להתיישבות.

♦ עד 300 אלף ₪ מענק – סיוע לתוכניות אב ומתאר אזוריות במרחב הכפרי.

♦ מענק של עד חצי מיליון ₪ למיזמי תיירות חקלאיים-כפריים

♦ תמיכה בגובה 17% מעלות התחשיבים לייצור ביצים בגליל.

♦ הגדלת מכסת העובדים הזרים, מענקים למעסיקים והארכת אישורי שהייה לעובדים.

♦ מענקים למפעלים תומכי חקלאות כגון בתי אריזה, מיון וכדומה.

♦ שיפור מענה ותשתיות מים לחקלאות.

♦ קרנות סיוע לחקלאים